Regulamin

REGULAMIN RADIA WYCZES
1). Każdy prezenter radia Wyczes, zobowiązany jest do przestrzegania punktów regulaminu, zawartych poniżej..
2). Zabrania się podawania danych do nadawania w radiu osobom postronnym…
3). Od naszych prezenterów wymagamy:
– Dobrej dykcji,
– Umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.
– Umiejętności obsługi programów służących do nadawania w radiu internetowym.
– Dobrego mikrofonu, aby głos prezentera był dobrze słyszalny dla słuchaczy..
4). Wymagane jest, by prezenter zagrał jedną audycję tygodniowo. Wyjątek stanowią osoby, które uprzednio zgłosiły brak możliwości zagrania audycji lub wzięły urlop.
5). Prezenter który w ciągu miesiąca nie zagrał ani jednej audycji zostanie pozbawiony panelu z wcześniejszym upomnieniem.
6).Uprasza się by z wyprzedzeniem wpisywać się w ramówkę.
7). 10 minut przed rozpoczęciem swojej audycji, prezenter powinien pojawić się na czacie radia w razie potrzeby kontaktu z osobą, która prowadzi aktualnie audycję.
8). Podczas audycji, prezenter nie powinien spożywać alkoholu, oraz innych używek, które mają wpływ na zmianę zachowania. .
9). Podczas swoich audycji, prezenter nie może używać wulgaryzmów. Wyjątkiem są audycje odbywające się w godzinach nocnych (23:00-6:00).
10). Piosenki z wulgaryzmami można włączać od godziny 23..
11). Czas trwania jednej audycji, może wynosić dwie godziny, jeżeli jednak pięć minut przed końcem audycji, w ramówce nie widnieje inny prezenter, wówczas można przedłużyć audycję o 30 minut. Wyjątek stanowią audycje takie jak: – konkursy, – Wieczory poetyckie, – audycje karaoke, – lista przebojów itp.
12). Jeżeli w ekipie prezenterskiej zachodzą konflikty i nieporozumienia, wówczas powinny być one wyjaśniane prywatnie, w taki sposób, by nie zakłócały dobrej atmosfery słuchaczom i reszcie ekipy…
13). Prezenter ma możliwość wzięcia urlopu po uprzednim poinformowaniu administracji. Suma takiego urlopu na cały rok wynosi 2 miesiące. Jeśli po wykorzystaniu całego urlopu będzie miała miejsce sytuacja losowa (na przykład wypadek, choroba, śmierć) należy poinformować o tym administrację, która rozpatrzy decyzję wydania takiego urlopu.
14). Jeśli prezenter weźmie urlop samowolnie bez poinformowania o jego rozpoczęciu i zakończeniu administratora, dostaje pierwsze ostrzeżenie.
15). Za nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu, administracja radia wyciągnie wobec prezentera konsekwencje. Według złotej zasady: do trzech razy sztuka, prezenter dostaje 3 szanse, czyli tzw. Ostrzeżenia, jeśli to nie poskutkuje, prezenter zostaje usunięty z ekipy.
Regulamin wchodzi w życie w dniu:19.06.2022